Käyttöehdot

Käyttöehdot

Lehtitori.fi on Suomen suurin lehtialan yritys, joka on erikoistunut kuluttajille suunnattujen koti- ja ulkomaisten lehtien välitykseen.


Yleiset ehdot

Nämä käyttöehdot sisältävät Lehtitori.fi -osoitteessa ylläpitämän World Wide Web-sivujen (jäljempänä sivujen) käyttöä koskevat Yleiset käyttöehdot. Ryhtyessään käyttämään sivuja käyttäjä (jäljempänä Käyttäjä) hyväksyy nämä Yleiset käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, tulee hänen poistua sivuilta. Erikielisistä käyttöehdoista tämä suomenkielinen on määräävä. Lehtitori ylläpitää sivuja sekä tuottaa ja koostaa niiden sisällön. Sivut sisältävät Lehtitorin tuottamia ja ostamia palveluita ja sen kautta on saavutettavissa myös Lehtitorin yhteistyökumppaneitten (jäljempänä Yhteistyökumppanit) tuottamia sivuja ja palveluita. Sivujen käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Yhteistyökumppaneitten tuottamien palveluiden ja sivujen käyttäminen saattaa lisäksi edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä, joista Lehtitori ei ole vastuussa. Lehtitorilla on milloin tahansa oikeus muuttaa sivujen sisältöä, sen saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia. Lehtitorilla on myös oikeus milloin tahansa muuttaa sivujen Yleisiä ehdot -käyttöehtoja. Sivujen käyttö saattaa osittain edellyttää selaimeen liitettävien lisäohjelmien käyttöä.


Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa sivujen käytön edellyttämien laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista sivujen käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä on velvollinen käyttämään sivuja lain ja hyvän tavan mukaisesti. Sivuja ei saa käyttää tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Lehtitorille, Yhteistyökumppanille, muulle Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti Lehtitorille, Yhteistyökumppanille, muulle Käyttäjälle ja kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta, jonka hän on aiheuttanut lain, hyvän tavan tai erikseen sovittujen ehtojen tai sopimusten vastaisella sivujen käyttämisellä.


Lehtitorin vastuun rajoitukset

Lehtitori ei vastaa sivujen kautta saavutettavien sivujen sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai muista ominaisuuksista siitä riippumatta onko sivut Lehtitorin itsensä, alihankkijan taikka Yhteistyökumppanin tuottamaa. Sivuilla julkaistut tekstit, kuvat, laskurit, äänitiedostot, animaatiot tai muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä. Lehtitori ei vastaa sivujen kautta saavutettavien tietojen/tiedostojen soveltuvuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Lehtitori ei takaa, että sivut toimivat virheettömästi ja keskeytyksettömästi. Rajoittamatta miltään osin mitä edellisessä kohdassa on lausuttu ei Lehtitori vastaa sivujen kautta saavutettavien sivujen virheellisen sisällön, tietoliikenteessä olevan häiriön taikka tietojärjestelmissä olevien virheiden tai haitallisten ohjelmien (virus, madot jne.) aiheuttamista välittömistä taikka välillisistä vahingoista. Lehtitori ei vastaa vahingosta siinäkään tapauksessa, että Lehtitorilla taikka sen edustajalla olisi ollut tieto sivuilla olevasta virheestä. Tätä ehtoa sovelletaan riippumatta siitä, perustuuko vahingon korvaamista koskeva vaatimus sopimussuhteeseen, huolimattomuuteen tai mahdolliseen muuhun vahingonkorvausperusteeseen.


Tekijänoikeudet

Näiden www-sivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Lehtitorille tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Sivujen käyttäjällä ei ole, yksityistä käyttöä lukuun ottamatta, oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten hyödyntää sivuilla olevaa suojattua materiaalia ilman Lehtitorin taikka ilmoitetun muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa. Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on käyttäjän aina mainittava tekijän tai muun oikeudenhaltijan nimi.


Tietosuoja

Lehtitori on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Käsittelemme henkilötietoja henkilötietolain edellyttämällä tavalla. www.lehtitori.fi -verkkopalvelun käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä, eikä sivustolla kerätä millään tavalla henkilötietoja.


Tietoturva

Lehtitori pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole kaikilta osin täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Asiakaspalvelu: 0600-301120 (1,53 euroa/min + pvm)
successTuote viety ostoskoriin!
TILAA UUTISKIRJE
Saat tietoa parhaista tarjouksistamme ja lukuvinkeistä suoraan sähköpostiisi vähintään kerran kuussa. Anna sähköpostiosoitteesi ja paina nuolta.
TIETOA LEHTITORISTA
Asiakaspalvelu
info@lehtitori.fi
0600-301120
(1,53 euroa/min + pvm)

Lehtitori vastaa kaikkien sivuston kautta tehtyjen tilausten asiakaspalvelusta, poikkeuksena muutaman kotimaisen kustantajan tarjouslehdet. Katso tarjouslehtien kustantajalista tästä. Lehtitorin asiakaspalvelu on auki ma-pe 9.00-16.00. Tavoitat meidät sähköpostitse ja puhelimitse.

Ei lisäkustannuksia
Lehtitilauksen hinnan lisäksi ei ole mitään muita kustannuksia eikä sitoumuksia.

Laskutus
Maksat tilaukset helposti laskulla tai verkkomaksulla. Laskutus tapahtuu Lehtitorin toimesta, poikkeuksena muutaman kotimaisen kustantajan tarjouslehdet. Katso tarjouslehtien kustantajalista tästä.